+0034 986 551 107 / fax 986 527 291 mariscodeailla@opp20.com

Unha imaxe máis actual, sen perder a esencia da orixinal, pero que permita á OPP modernizar o selo, que foi rexistrada e concedida como Marca da UE co código 018855647.

Máis info na web da OPP20.